AKTUALITY   AKTUALITY   AKTUALITY   AKTUALITY
             

Aktualizováno 21.04.2010  

 

Rok 2006

 

Vánoční besídka

Vánoční čas je nejenom obdobím pečení vánočního cukroví a sháněním dárků. Ale i v tento čas jsme si udělali chvíli, aby chom ho rodičům zpříjemnili vánoční besídkou. Ta se uskutečnila 20. 12. 2006, děti si sami připravily občestvení pro rodiče v podobě chutných medových perníčků, které si i nazdobily.Tentokrát se děti představily všechny společně, nejenom v rámci svých tříd. Opět nechyběly básničky, písničky. Starší dívky předvedly moderní tanec( Disco) a mnozí rodiče byli velmi dojatí, když viděli své dcery v šatech a své syny v obleku s kravatou při ukázce společenského tance Mazurka. Mladší děti zdramatizovaly biblický příběh a celou besídku jsme ukončili společným zpěvem vánočních koled a ochutnávkou vánočního cukroví.

 

15.12.2006 Vánoční pozvání od studentů

Studenti SOŠ hotelnictví a turismu v Uničově nás opět pozvali na vánoční besídku plnou pohádek, vánočních písniček a soutěží. V pohádce "O třech kůzlátkách" studenti použili vlastnoručně vyrobené, velmi pěkné kostýmy a kulisy. Při plnění sou těžních úkolů rozdávali studenti našim dětem drobné sladkosti. Na závěr jsme si společně zatančili a zazpívali.

 

Vánoce na SOŠ 14.12.2006

I tento rok si pro nás studenti SOŠ hotelnictví a turismu v Uničově připravili vánoční besídku. Přivítaly nás pohádkové bytosti, které se dětem velmi líbily. Každá z nich měla pro děti nachystaný nějaký úkol a když je všechny splnily, tak jim zahrály krásné pohádky. Nakonec nám všichni studenti zazpívali koledy a rozdali perníčky, které pro nás upekli. My jsme jim poděkovali písničkou a pozváním na návštěvu k nám do školy.

 

Mikulášská nadílka 5.12.2006

V úterý 5.12.2006 připravili zaměstnanci DDM v Uničově pro Jasněnku mikulášskou nadílku. Každé z dětí dostalo za přednesení básničky či zazpívání písničky balíček plný sladkostí a vitamínů. Hodné děti se těšily na pohlazení od Anděla. Na postrašení zlobivějších dětí si s sebou Mikuláš přivedl Čerta. Vše nakonec dobře dopadlo, čert si žádné z dětí do pekla neodnesl a děti byly s nadílkou velmi spokojené.

 

17.-19.10.2006  Pobyt na Cakově

Na tyto podzimní dny jsme si s dospělými klienty našeho stacionáře naplánovali 3-denní pobyt na Cakově u Litovle. Program toho pobytu byl jednoznačný-odpočinout si od každodenních pracovních povinností, zažít legraci a užít si krásné podzimní přírody a počasí.

 

Sportovní dovádění na ZŠ U STADIÓNU 18.10. 2006

Našeho sportovního ducha si 18.10.2006 vyzkoušeli žáci 8. a 9. tříd ZŠ U Stadiónu. Připravili si pro nás stanoviště, na kte rých jsme mohli ukázat, jak jsme šikovní. Poznávali jsme písmenka a čísla, třídili přírodniny, stříleli na bránu a závodili ve slalomu a skládání obrázků. Za naše snažení nám žáci dali krásné diplomy, které pro nás namalovali, a také nám rozdali sladkosti a plyšáky. Nakonec jsme všichni obtiskli své dlaně k namalovanému stromu a zatancovali si.

 

4.10.2006 Beseda v městské knihovně v Uničově

V tento den jsme byli pozváni na besedu do městské knihovny v Uničově. Tématem tohoto povídání byla zvířátka žijící v ZOO zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce. V příjemném prostředí knihovny jsme se dověděli mnohé o životě zvířat. Zejména pak o práci a péči o zvířátka žijící v ZOO. Překvapením pro nás byla ukázka živého pásovce a suchozemských želv. Děti měly spoustu otázek na které trpělivě paní ošetřovatelka ze ZOO zahrady odpovídala. Za tuto zajímavou besedu děkujeme zaměstnancům městské knihovny v Uničově.

 

VIII. Česká letní speciální olympiáda

Ve dnech 1. – 4. 7. se ve Zlíně konala 8. Česká letní speciální olympiáda – Memoriál Olgy Havlové. Této sportovní akce jsme se mohli zúčastnit díky finanční podpoře našich sponzorů. Za tým Jasňáků bylo vysláno šest sportovců, kteří závodili v plaveckých či atletických disciplínách. Všichni podávali výborné výsledky a po pár dnech měli každý krásné medaile z prvních umístění nebo stužky za čtvrtá či pátá místa. Během čtyř dní, kdy probíhala kvalifikace a následná finále byl pro sportovce zajištěn i doprovodný program, kdy mohli navštívit ZOO Lešná, výstavy či zatančit si na zahajovacím a ukončovacím ceremoniále. Tato akce je jedna z možností, kdy se naši sportovci mohou setkat s ostatními závodníky z různých klubů z ČR i ze zahraničí, poměřit své síly a dokázat, že i oni zvládnou spoustu věcí a mohou se často rovnat i intaktní populaci! Sportovci si s sebou domů odváželi nejen spoustu medailí, ale i krásné zážitky a dojmy z celé sportovní akce.

 

Výlet – Lovecká chata 28. 6. 2006

V červnu se naše třída B vydala na výlet spojený s projížďkou na koních. Naším cílem byla Lovecká chata u Horky nad Moravou. Vyjeli jsme hned ráno, celá třída, až na Martínka, který byl nemocný. Bylo krásně, na cestu nám svítilo sluníčko a na nadcházející  výlet jsme se moc těšili. V autě jsme si zpívali a povídali o koníčcích. Na chatě nás už netrpělivě očekávala slečna, která nás zavedla ke koníkům, kromě ní se však na nás sesypala i hejna komárů, proto jsme se ještě před naším jezdeckým výkonem pošplíchali repelentem. Potom nám už nic nebránilo v samotném ježdění. Seznámili jsme se s naším koněm a šli na to. Prvním odvážlivcem byl Dominik, pak následovala Raduška, Mireček, Frantík a Luděček. Všechny děti se s koníkem hned skamarádily a svou jízdu krásně zvládly. Byl to hezký den.

 

Den se záchranáři 26.6.2006

V tento den jsme se měli možnost podívat na ukázky záchranných akcí –hasičů,policie a rychlé záchranné služby. Velkým zážitkem bylo přistání helikoptéry na travnaté ploše v městském parku. Děti si vyzkoušely jaké to je sedět v hasičském autě, sanitce a autě policie.

 

Dopravní hřiště

Ke konci školního roku probíhá ve škole spousta aktivit. Jednou z nich byla i návštěva dopravního hřiště. Dětem byly zapůjčeny nejrůznější tříkolky, kola a koloběžky. Děti si hrály na chodce, motoristy a policisty.

 

Koupaliště

Slunečné dny nás nalákaly na návštěvu městského koupaliště. Starší děti si vyzkoušely jízdu na tobogánu, menší děti si pohrály v dětském brouzdališti se skluzavkou a vodotryskem. Samozřejmě jsme si zahráli i přehazovanou  a nohejbal. Počasí nám přálo, tak jsme si sluníčka a koupání opravdu užili.

 

22.6.2006 Výlet do Jiříkova

V tento letní den jsme podnikli výlet do řezbářského skanzenu děda Praděda v Jiříkově. Za pěkného počasí jsme v rozlehlém přírodním areálu shlédli mnoho krásných vyřezávaných dřevěných plastik i nadměrných rozměrů ( krokodýl,orlice,lesní zvěř,vánoční betlém a plastika děda Praděda). V tomto areálu byla i volně pobíhající živá lesní zvěř a stáje s koňmi. My jsme měli tu možnost se projet ve starodávném kočáře taženém dvojspřežím. Procházku po areálu a projížďku v kočáře jsme zakončili vydatnou svačinkou a občerstvením v místním stánku.

 

Pohádkový Slovinec 14.6.2006

V červnu jsme dostali dopis z nedalekého hradu Sovince, že potřebují pomoc. Nějaké nezbedné strašidlo jim ukrylo poklad a oni jej nemohli najít. V Jasněnce je spousta šikovných dětí, co se ničeho nebojí, a proto jsme jim slíbili pomoci. Žáčci tříd C a D se vydaly na cestu. Aby je krásná hradní paní pustila do hradu, musely jí přivézt kytici kopretin, které rostly nedaleko. Ty se jí natolik líbily, že tajným zaříkávadlem proměnila naše děti v rytíře a princezny, kterým přičarovala korunky a meče. Jak procházely hradem, plnily různé úkoly, aby ukázaly svoji zdatnost a statečnost.  Běhaly, sbíraly dělové koule a hledaly ukryté dopisy. Na jednom z nádvoří na ně vybafla tříhlavá saň. Děti se ale nezalekly a zjistily, že drak není zlý, ale jen nešťastný, protože nemá žádné jméno.  Děti mu jej vymyslely a on jim prozradil, kde mohou poklad najít. Po zdolání vysoké věže konečně nalezly sladkosti a sovinecké mince, ze kterých měly velkou radost. A protože byly tak šikovní, pozval je místní kovář na návštěvu, na ohništi si upekly špekáčky a podívaly se, jak kovář kove ze železa. Výlet se dětem velmi líbil a už se těší na další dobrodružství :o) .

 

2.6.2006- sportovní utkání v bowlingu

V tento den proběhlo sportovní utkání mezi dospělými klienty našeho stacionáře. Klání se účastnilo 14 mladých mužů a žen, které skončilo vítězně pro sportovce dospělých mužů.

 

Den dětí 1.6.2006

Na svátek dětí si pro naši školu připravila zábavný program Střední odborná škola z Uničova. Jejich studenti se s našimi dětmi již znají z předešlých akcí, které pro naše děti chystají. Zahrály si hry, plnily úkoly a nakonec si zvesela zatancovaly na společné diskotéce. Tato akce se stejně jako předešlá vánoční besídka velmi vydařila.

 

Iberia   květen 2006

Jednoho krásného dne se nám do Jasněnky dostal letáček,který hlásal: „Barevné léto Iberia“ Všichni jsme byli napjatí co se za tajemným názvem ukrývá. Po důkladném prostudo vání jsme zjistili,že se jedná o firmu, která vyrábí úžasné barvičky na batikování. Právě tato firma – IBERIA – vyhlásila soutěž o nejkrásnější batiku.Neváhali jsem ani minutu a do soutěže se přihlásila celá naše škola. O lákavé ceny jsme bojovali v kategorii kolektivů, kdy kolektivem byla rozuměna každá třída zvlášť. Při výrobě triček si děti užili legrace a navíc zapojili svou fantazii a kreativitu. I když ani jedna třída z Jasněnky nevyhrála žádnou z nabízených cen, přesto pro nás tou největší a nejvzácnější odměnou byla rozzářená očka dětí, když si oblékli své „duhové“ tričko. Každou nástěnku ve třídě teď zdobí zasloužený diplom od Iberia za účast v soutěži.

 

26.5.2006 – Fotografická výstava

V tento den jsme se byli podívat na výstavu soutěžních fotografií studentů SOU a dalších středních škol z Uničova. I naše sdružení Jasněnka se této akce zúčastnilo tím, že poskytlo některá svá keramická a textilní díla k dotvoření atmosféry celé fotografické výstavy.

 

XIV. Regionální speciální olympiáda -18.5.2006 Olomouc, 26.4.2006 Zábřeh na Moravě

V tomto roce se konala již 14. Regionální speciální olympiáda, kterou každoročně pořádají studenti  Katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o soutěžní klání sportovců s mentálním postižením, kteří závodí v různých sportovních odvětvích. Letošní rok jsme se v dubnu zúčastnili první části Regionální SO  a to plaveckých závodů, ze kterých si po velkém souboji přivezl Josef Mareš stříbrnou medaili na 100m volným plaveckým způsobem a Kamil Krejčí zlatou medaili ze závodu na 200m VPZ. Výborně nás reprezentovali i naši mladší sportovci Jiří Garczarz a Dominik Kuzmič, kteří závodili ve vodních přizpůsobených sportech, kde překonávali bazén pomocí běhu s míčem či na nafukovacím lehátku.

Druhá část Regionální SO probíhala v květnu. Tentokrát nás pořadatelé pozvali na atletický stadión do Olomouce, kde se více než 300 závodníků utkalo v běhu na 50, 100 a 200m, v hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky. Naši školu reprezentovalo 6 atletů. Do soutěží se zapojily i naše dívky, které  výborně zabojovaly - Míša Unzeitigová si domů odvážela s úsměvem na tváři dvě stříbrné medaile a Pavlínka Galásková jednu medaili také za druhé místo. Kluci se nenechali zahanbit a ve složení Kamča Krejčí a Jiřík Garczarz získali také stříbrnou medaili a další krásná umístění. Souběžně s atletickými disciplínami probíhají i přizpůsobené sporty, ve kterých jsem měli také naše sportovce – Ivánka Václavika a Adámka Stavaře. Za své vynikající výkony ve slalomu, hodu na cíl a v dalších zajímavých soutěžích, si zasloužili krásné usměvavé medaile. Nejdůležitější ale byla všudypřítomná radost a úsměvy na tvářích všech sportovců.

 

Člověk člověku 16.5.2006

V květnu naše děti pozvala Střední škola sociální péče a služeb v Zábřehu na akci Člověk člověku. Tato akce má již víceletou tradici. Studenti si pro všechny připravili spoustu zajímavých her a sportovních i tvůrčích činností. Jako doprovodný program bylo pro děti nachystané i divadelní představení. Dětem se tam velmi líbilo, zasoutěžily si a domů si odvezly diplom, medaile, sladkosti i výrobky, které si sami vytvořily. 

 

11.5.2006  Noc v Jasněnce

Na tento den jsme si naplánovali návštěvu večerního filmového představení v kině Uničov. Vzhledem k tomu, že představení končilo až v pozdních večerních hodinách, spojili jsme tuto společenskou akci se spaním ve stacionáři Jasněnka. Odpo ledne jsme strávili oslavou narozenin jednoho z našich klientů, procházkou a nákupem potravin na večeři a snídani. Obavy a napětí z toho jak proběhne „nocování“ ve spacáku se brzy rozplynuly  vše bylo SUPER. Takže příště zase!!

 

2.5.2006  vaření v Jasněnce

Jedno z dalších setkání se studenty SOŠ proběhlo v duchu přípravy a vaření společného obědu-kuřecího Ondráše a zeleninové polévky. Vaření probíhalo ve skupinkách, kde si studen ti a naši dospělí klienti rozdělili jednotlivé úkoly k přípravě polévky,kuřecího masa a úpravy slavnostní tabule. Výsledek naší společné práce byl vynikající a hlavně velmi chutný. Těšíme se na další podobná setkávání se studenty.

 

Rekondiční pobyt Mosty v Lukách

Třída A+B

První jarní dny nás nalákaly ke dvoudennímu výletu do respitního centra v Luké. Z počátku naši cestu provázely obavy, jak tento výlet zvládnou naše autistické děti. Vše proběhlo nad očekávání dobře. Po příjezdu jsme si udělali malou procházku po okolí, odpoledne jsme hledali ukrytý poklad a večer jsme si u ohně opekli špekáčky. Než jsme ulehli do peřin vydováděli jsme se  na pyžamovém bále. Děti byly nadšené a spokojené. Po příjezdu domů jsme rodičům zapůjčili videonahrávku z našeho pobytu, aby i oni viděli, jak moc hezky nám na výletě bylo.

Třída C + D 4. – 5. 5. 2006

Rekondiční pobyt byl poznamenán obrovskou marodkou, neboť z původních 12 dětí se nakonec zúčastnilo pouze 5, z toho Ivánek Václavik musel díky vysokým horečkám předčasně odjet. O odolným jedincům tedy patřila Míša Unzeitigová, Vítek Košťál, Romča Horník a Kamilek Minx. Děti se nejdříve seznámily s okolím nového zařízení, které měly zpestřené hledáním pokladu. Všichni se poctivě zapojovali do plnění úkolů a k jejich překvapení byl poklad schován v tělocvičně budovy. Zde si porovnaly síly v házení na koš, srážení kuželek a v jiných obratnostních soutěžích. Vrcholem dne bylo dlouho očekávané opékání párků, které se nám počasí snažilo nejdříve překazit. Druhý den byl ve znamení olympiády. Děti podávaly vynikající výkony a největší úspěch mělo přetahování se lanem se strejdou Zdeňkem. Zpátky do školy přijeli všichni unavení, ale moc spokojení. Příští rok pojedeme zas!

 

 

Sportovní dopoledne 27. 4. 2006 ZŠ U STADIONU

I takto by se dalo nazvat jedno čtvrteční dubnové dopoledne, které si pro děti z Jasněnky připravili studenti devátých A,B tříd ze Základní školy U stadionu v Uničově. Jejich skvělou koordinátorkou byla paní učitelka Bc.Petra Chovanová, která na tuto myšlenku dospívající mladé lidi přivedla. Studenti se ujali svých úkolů velice zodpovědně. Ke dvojici studentů bylo přiřazeno vždy 1dítě z Jasněnky a s touto dvojicí plnilo připravené úkoly jako například: skládání puzzlíků, házení míčků na cíl,poznávání předmětů podle hmatu, skládání komínu ze stejně barevných krabic  a spousta dalších,pro děti neodolatelných, úkolů. V neposlední řadě je třeba se zmínit i o „uměleckém díle“ ,které děti společně se studenty vytvořily barvením rukou a následným otištění na velký papír.Tato mozaika byla krásnou  tečkou nad příjemně stráveným dopolednem, které vneslo úsměv do tváře a sluníčko do srdíčka nejen dětem,ale i obětavým studentům.

 

Keramika se studenty SOŠ v Uničově

Dne 19.4.2006 mezi nás přišli studenti SOŠ a pustili jsme se do práce s keramickou hlínou. Ze společné práce vznikly „parádní“ kousky z keramické hlíny jako např: postavičky, keramické vázy, vykrajované reliéfy a jiné.

 

Karneval 3.3.2006

V březnu se uskutečnil v prostorách Jasněnky maškarní bál. Již při příchodu dětí do školy je přivítaly p. učitelky v maskách a mohl začít pravý maškarní rej. Děti jsou každý rok vzorně připravené. Maminky si opravdu s výrobou masek daly práci. Děti se předvedly v maskách skřítků, princezen, draků, rytířů,....a dalších. Karneval je vždy velmi oblíbenou akcí na které nechybí ani módní přehlídka, soutěže a ochutnávka pochutinek, které si děti připraví doma nebo ve třídách s p. učitelkami.

 

Zimní radovánky

V průběhu zimního období chodíme s dětmi a dospělými klienty užívat si zimních radovánek v podobě sáňkování, bobování a jiných pohybových her na sněhu. Nejraději dovádíme na naší zahradě, kde nám naší dospělí klienti a strejdové, vybudovali „parádní“ kopec na sáňkování. Někdy zajedeme i na nedaleké Medlovské skalky.

 

Canisterapie

V průběhu celého roku k nám do stacionáře a školy dochází paní Dohnalová se svými chlupatými kamarády, fenkami bernského salašnického psa „Cathy“ a „Ennie“. S mimi si společně hrajeme, učíme se o ně starat a dávat jim základní povely. S pejsky se pracuje ve skupinkách i individuálně, kdy se provádí tzv. polohování, pomáhající k uvolnění dětí před rehabilitačním cvičení. Pro děti jsou pejsci nejoblíbenější návštěvou naší školy a stacionáře.

 

 

 

 

 

 

Čert a David.

 

Posezení.

 

Kluci.

 

Na závodech.

 

Celá grupa.

 

Domonik.

 

Pavla Galásková.

 

Boj na hradě.

 

Na výstavě.

 

Jirka Garczarz.

 

Po Závodech.

 

Pepa Mareš.

 

Pečeme bábovku.

 

Už nemůžeme.

 

Večerní radovánky.

 

Opékání špekáčků.

 

Pavla a studentka.

 

Pavlík.

 

Zimní pohoda.

 

Canisterapie.