2008

Vánoční dárky věnovala dětem firma Pfizer, s.r.o.

Několik dní před Vánoci se sešly všechny děti  Jasněnky u vánočního stromečku, aby si každý z nich mohl rozbalit svůj dárek, který na ně pod stromečkem čekal. Dárky, o které si děti napsaly „Ježíškovi“, jim věnovali zaměstnanci pražské firmy Pfizer, s.r.o. Děti měly z nadělených her, plyšových hraček, školních batohů, autíček, koloběžky, houpačky, CD a MP3 přehrávačů a dalších velkou a opravdovou radost, což dokazovaly jejich rozzářené oči. Děkujeme zaměstnancům firmy Pfizer za hezký zážitek a za dobrý skutek.

Zábavné dopoledne

Před vánočními svátky 12. 12. 08 jsme se zúčastnili zábavného dopoledne na SOŠ Hotelnictví a turismus v Uničově. Studenti a učitelé pro nás připravili řadu her  s vánoční tématikou (doplňování skládačky Kapr a sněhulák, malování betlémské hvězdy), poutavě zahrané pohádky Čert a Káča, O pejskovi a kočičce, O broučcích. Celou dobu nás provázely písničky z pohádek a koledy. Za splněné úkoly děti dostaly sladkou perníkovou odměnu. Nakonec přinesli dotktorovi nemocného mravenečka, který se po písničce uzdravil a společně se všemi dětmi si při hudbě zatancoval na rozloučenou.

Mikuláš

Stejně jako každý rok, tak i letos 6. 12. 08 zpříjemnil dětem čekání na Vánoce Mikuláš s anděly a čertem. Ten nám nahnal strach, takže každý slíbil, že už nebude zlobit. Andělé zase pochválili každého, kdo byl hodný a všem nadělili krásné dárkové balíčky oplátkou za básničky nebo písničku. Atmosféra byla velmi příjemná a zvlášť ti malí měli ze setkání velikou radost.

Výlet v respitním centru Luká v Loučce

Ve dnech 24. – 26. 11. 2008 se děti z Jasněnky vydaly na výlet do již známého respitního centra Luka v Loučce. Díky bohaté sněhové nadílce si mohly vyzkoušet postavit sněhuláka a zahrát hry na sněhu. Velmi se jim líbily procházky zasněženou krajinou. Během výletu se věnovaly výuce netradičním způsobem, společenským hrám, výtvarným a relaxačním činnostem.

 

Získali jsme grant ze sbírky Pomozte dětem !

Dne 24.10.2008 se v Ostravě uskutečnilo Slavnostní předávání nadačních příspěvků z 10.ročníku sbírky Pomozte dětem. Předávání proběhlo v České televizi Ostrava za účasti zástupců všech podpořených organizací z projektu Ostrava a střední Morava . Jasněnka získala na podporu svého projektu  „Dětské terapeutické hřiště „ grant ve výši 300 000 Kč. Výstavba hřiště proběhne na jaře roku 2009 a celkové náklady na jeho výstavbu se odhadují na 700 000 Kč. Zbývající část financí plánujeme získat především od uničovských sponzorů.

 

Máme nové auto !

Dne 17. září 2008 se děti z Jasněnky mohly konečně radovat z nového auta, kterým budou jezdit každý den do Jasněnky. Slavnostního předání se zúčastnili i někteří ze sponzorů, díky nimž bylo možno nové auto pořídit. Děti si pro ně, jako poděkování, přichystaly krátká vystoupení. Všem sponzorům děkujeme!

Tělesná výchova se studenty SOŠ Hotelnictví - Turismus

V rámci spolupráce ZŠ speciální Jasněnka a SOŠ Hotelnictví – turismus si  studenti 1.ročníku připravili projekt společné tělesné výchovy. Tato tělesná výchova probíhá v tělocvičně SOŠ. Studenti si pro děti připravili různé míčové hry- kop na branku, soft tenis, hry s pěnovým nebo gymnastickým míčem, cvičení na žíněnce nebo florbal (střelba na branku). Dětem se tyto hodiny tělesné výchovy velmi líbí a vždy se těší na další společnou hodinu a na studenty, kteří se jim pěkně věnují.

Sportovní dopoledne na SOŠ Hotelnictví - Turismus

Dne 13.6.2008 proběhlo sportovní dopoledne, které si pro naše děti připravili studenti SOŠ hotelnictví - turismus v Uničově. Děti plnily různé úkoly, např. hod míčkem na plechovky, vymalování obrázku nebo chůze na chůdách. Ten, kdo byl velmi šikovný a rychlý si mohl tyto úkoly splnit i dvakrát. Odměnou všem dětem, které si pěkně zasoutěžily, byla spousta sladkostí. Děti odcházely  spokojené a s úsměvem, který byl i poděkováním všem studentům za pěkné dopoledne, které pro nás připravili.

Den dětí na ZŠ U Stadionu

I v tomto roce jsme navázali na spolupráci se ZŠ U Stadionu a přijali pozvání žáků 8. a 9. tříd. Ti nás přivítali pohádkou o Sněhurce a sedmi trpaslících, a poté si pro nás přichystali spoustu stanovišť. Tam děti plnily zajímavé úkoly a ukázaly žákům, jak jsou šikovné. Na konci byli všichni z Jasněnky odměněni za své výkony diplomem a sladkostmi. Letošní akce se žákům základní školy velmi vydařila, k dětem měli pěkný přístup a sportovní dopoledne si všichni užili.

Setkání s ilustrátorem A. Dudkem

V měsíci červnu jsme  zavítali do městské knihovny na besedu s ilustrátorem A. Dudkem. Nejprve nás seznámil s několika dětskými knihami i známými časopisy, které ilustroval. Poté nám ukázal, jak může být jednoduché nakreslit některé obrázky a děti si to mohly i vyzkoušet. Během besedy si děti zasoutěžily, hádaly co ilustrátor nakreslil a za to je odměnil svými obrázky.  Celá beseda byla prezentována velmi zajímavou a humornou formou. Dětem se velmi líbila.

Koncert Pavla Nováka

V pondělí 2. června byly všechny děti z Jasněnky pozvány do městského kina v Uničově, kde se konal koncert jejich velkého oblíbence Pavla Nováka. Pavel Novák si společně s dětmi zazpíval své největší hity, podařilo se mu vytvořit skvělou a bezprostřední atmosféru a roztančit všechny děti v sále.

Školní výlet - Respitní centrum Luka  v Loučce

Jako každý rok, tak i letos děti čekal společný výlet. Během dvou dnů se udělal prostor nejen pro zpívání, hry, zábavu – diskotéku, ale stačili  jsme najít i  poklad, rozdat odměny a ocenění. Veškeré aktivity se nesly v duchu ekologie  pod názvem Malí  svišti  chrání přírodu. Během pobytu děti  měly splnit bobříky jako např. bobříka jedlíka, zpěváka, bobříka mlčení a bobříka odvahy. Hned po příjezdu se prozkoumalo  nejen krásné okolí plné zeleně a kvetoucích stromů, ale i místa, kam se dává odpad – kontejnery na třídění odpadu. Po procházce mezi poli se připravoval táborák a po něm se děti vydováděly při tanci a hudbě. Druhý den je čekaly úkoly jako skládání  obrázků , třídění odpadu, poznávání zvuků v přírodě a stezka odvahy. Nakonec jsme měli najít  poklad u pole barvy slunce. Po výpravě, kterou jsme podnikli podle instrukcí z nalezeného dopisu, jsme našli sladký poklad. Po dobrém obědě  a rozdání diplomů jsme se vydali na cestu domů a těšili se na další takový vydařený výlet.

Speciální olympiáda Šumperk

Měsíc květen byl ve znamení sportu. Studenti Aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci nás opět pozvali na Speciální olympiádu do Šumperka. Letos jsme se rozhodli, že své sportovce řádně podpoříme a téměř všichni z Jasněnky se vydali na závody fandit. Nakonec jsme byli nejen svědky úspěchů našich sportovců, ale vyzkoušeli si i nelehké zápolení v přizpůsobených sportech. Během celého dopoledne se  mohly děti podívat na plavecké závody či soupeření v Boccie, kterou velmi rádi hrajeme i v rámci tělesné výchovy. Speciální olympiáda se všem velmi líbila a již se těšíme na příští ročník.

Krkonošské pohádky

V březnu nás pracovníci Městské knihovny v Uničově pozvali na přednášku o Krkonošských pohádkách. S dětmi si povídali a ukazovali jim knihy se zajímavými ilustracemi. Součástí byla i projekce několika pohádek o Krakonošovi. Na závěr jsme si mohli prohlédnout knihovnu a knihy, které nás zaujaly.

Beseda o zvířátkách

Tento den jsme mezi sebe pozvali strejdu Pavla, který nám přinesl ukázat několik roztomilých domácích mazlíčků. Jako např. činčilu Merlina, fretčího samce Koudíka a chameleóna Dráčka. Některá další zvířátka, zejména hlodavci potkanovití a nejrůznější plazivá individua, působila na první pohled nelákavě, ale našli se nakonec i někteří odvážlivci, kteří je umísťovali na nejrůznější části svého těla a vysmívali se méně otrlým kamarádům. U oběda potom s nimi nechtěl nikdo sedět u jednoho stolu. Byli to jmenovitě ...

 

Karneval

Tak jako každým rokem se i letos v Jasněnce sešly roztodivné masky ke svému reji. A že bylo z čeho vybírat. Přiletělo několik čarodějnic na košťatech, dotančila víla Amálka a dokonce doplul strašlivý pirát se svou lodí. Maminky, někdy i samy děti, si daly s výrobou kostýmů opravdu záležet. Kromě tradičního výběru nejlepší masky probíhaly i různé soutěže, v kterých si děti mohly vyzkoušet svou šikovnost a třeba i rychlost. Děti i maminky si karneval příjemně užily a odcházely spokojeny.